ok. 1830

Na wniosek prezydenta miasta Niewiadomskiego grupa 31 aresztantów budowała dzisiejszą ulicę Spacerową oraz torowała pierwsze ścieżki w przyszłych ogrodach miejskich.