Początek XVI w.

Budowa ratusza kieleckiego przez biskupów krakowskich –
Ratusz w kwadrat murowany o dwóch piętrach z wieżą wysoką, od kogo założony wiedzieć nie można. Na dole jest kurdygarda dla żołnierzy, na górze zaś jest sala, czyli sień, izba sądowa wójtowska bez podłogi, okien i powały oraz i sklep niesklepiony. W wieży jest więźniów dwa, jedno murowane i sklepione z zamknięciem, drugie nad nim niesklepione bez drzwi i zamknięcia.” Opis z 1789 r.