Walocha Jerzy

Jerzy Walocha ps. „Jur” (1920-1944) Urodził się 5 lipca 1920 roku w Kielcach. Pochodził ze średniozamożnej rodziny Romana i Józefy Walochów. Mieszkał na ulicy Husarskiej 15 z rodzeństwem: Janem, Edmundem i Marią. Uczył się w szkole powszechnej nr 9 na Baranówku, a w latach 1932-1939 w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Działał aktywnie w … Czytaj dalej Walocha Jerzy