21listopada 2018

POWOJENNA KONSPIRACJA ANTYKOMUNISTYCZNA NA KIELECCZYŹNIE

21 listopada 2018 r. w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej odbędzie się konferencja metodyczna: „Powojenna konspiracja antykomunistyczna na Kielecczyźnie. Jak planować pracę, jak uczyć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.”

Nauczyciele z kieleckich szkół poznają treści dotyczące II wojna światowej i sytuacji po wojnie w podstawie programowej historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz planowane działania edukacyjne z wykorzystaniem nowej ekspozycji stałej OMPiO prezentującej powojenne podziemie antykomunistyczne na Kielecczyźnie.

Zaprezentujemy również nową oferta edukacyjna OMPiO dla szkół na rok szkolny 2018/19.