05września 2022

II EDYCJA HERLING-GRUDZIŃSKI FESTIWAL (DZIEŃ 4-5)

EDUKACJA
5-6 września 2022

• „Lekcje z Herlinga” seminarium prof. Tadeusza Sucharskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – OMPiO Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3
• Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• „Motywujemy do czytania, wykorzystując nowoczesne technologie” warsztaty metodyczne dla nauczycieli – SODMiDN, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
• „Nasze dziedzictwo literackie” – lekcje w plenerze dla uczniów szkół podstawowych
z wykorzystaniem wystawy „Od Wincentego do Myśliwskiego”
• Gra miejska dla uczniów szkół podstawowych „Na tropie świętokrzyskich literatów”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz Miasta Kielce