03marca 2023

Polakom z Podola

W styczniu 1916 r. społeczeństwo Kielc wykupiło na cele legionowe 563 gwoździe pamiątkowe. Dochód ze sprzedaży gwoździ wbijanych do tarczy przeznaczano dla wdów i sierot po legionistach. Chcemy przypomnieć tę ideę, a dochód przeznaczymy w całości na pomoc ofiarom wojny – POLAKOM Z PODOLA.

Zapraszamy mieszańców Kielc do aktywnego udziału w uroczystym wbijaniu gwoździ pamiątkowych do kieleckiej „Tarczy Legionów”, w sali konferencyjnej OMPiO w dn. 3 marca br. o godz. 12.

Tarczę Legionów odwzorował wg. oryginalnego rysunku z 1916 r.
Michał Daranowski ze Stowarzyszenia „Pamięć i Tradycja”.

W sali wystawione będą puszki, do których można wrzucać ofiary na pomoc Polakom z Podola.