30maja 2023

„Ślady mijającego czasu  – kieleckie podwórka w obiektywie Alicji Obary”

30 maja 2023 o godz. 17.00 na sali konferencyjnej OMPiO odbędzie się wernisaż wystawy: „Ślady mijającego czasu  – kieleckie podwórka w obiektywie Alicji Obary”. Zapraszamy!