25kwietnia 2019

Żołnierz pokoju. Rola NATO w światowym systemie bezpieczeństwa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na spotkanie “Żołnierz pokoju. Rola NATO w światowym systemie bezpieczeństwa”.

Poprowadzi je mjr Krzysztof Orzech.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. na Sali Konferencyjnej

Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach (ul. Zamkowa 3).