Powstańcy styczniowi w więzieniu kieleckim

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek. Teren Kielecczyzny stał się obszarem na którym intensywność walk należała do największych w skali całego objętego powstaniem Królestwa Polskiego. W … Czytaj dalej Powstańcy styczniowi w więzieniu kieleckim