Białek Władysław

Ks. Władysław Białek (1892-1943)

Urodził się 19 grudnia 1892 roku w Bodzentynie. Wyświęcony na kapłana w 1917 r. Był proboszczem w Kuczkowie koło Włoszczowy. Posiadał doktorat z chemii. Uzyskał stopień magistra filozofii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie ukończył studia pedagogiczne i obronił doktorat z zakresu fizjologii zwierząt. Swoje szczególne uzdolnienia w dziedzinie krystalografii i mineralogii chciał wykorzystać do badania zjawisk przyrodniczych na Kielecczyźnie.

27 czerwca 1942 r. został aresztowany przez gestapo na probostwie w Kuczkowie. Powodem zatrzymania było, że nie podpisał w Inspektoracie Szkolnym w Jędrzejowie pisma zakazującego występowania na lekcjach religii przeciwko władzom okupacyjnym.  Znalazł się wśród pięciu księży aresztowanych z powiatu włoszczowskiego i osadzonych w więzieniu kieleckim. Stąd wywieziony transportem 8 grudnia 1942 r. do obozu KL Auschwitz. Miał numer więźniarski 81023. Zmarł z wycieńczenia i głodu w obozie 10 lutego 1943 roku. Miał 51 lat.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ks. Władysław Białek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.