Chmielewski Józef

Józef Euzebiusz Chmielewski ps. „Aleksander” (1920-1950) Urodził się 5 marca 1920 w Pińczowie. Był uczniem pińczowskiego gimnazjum, harcerzem. Jesienią 1938 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W czasie wojny prowadził kilka kompletów tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. Próbował stworzyć tajne nauczanie politechniczne i uniwersyteckie w Kielcach. Działał w konspiracji ruchu narodowego, … Czytaj dalej Chmielewski Józef