Gawinek Władysław

Ks. Władysław Gawinek (1908-b.d.) Urodził się 5 czerwca 1908 r. w Łanach Wielkich w dzisiejszym powiecie zawierciańskim. Nie znamy szczegółów z pierwszych lat życia młodego Władysława. Prawdopodobnie w latach 20-tych uczył się w gimnazjum koedukacyjnym w Szczekocinach. W 1930 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu seminarium duchownego, 15 czerwca 1935 r. przyjął w Kielcach święcenia … Czytaj dalej Gawinek Władysław