Grabowski Zygmunt

Ks. Zygmunt Grabowski (1897-1942)

Urodził się 25.08.1897 w Jędrzejowie. Był synem Władysława Grabowskiego (komendanta więzienia w Grodnie) oraz Stefanii z Gołębiowskich. W 1917 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie, następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. W latach 1919 r. studiował w Seminarium Duchownym w Ołyce, diecezji łucko–żytomierskiej. Został wyświęcony na kapłana w roku 1923. Swą posługę rozpoczął w parafii pw. św. Anny w Kowlu równocześnie pracując jako prefekt tamtejszego państwowego gimnazjum.

W latach 1925-27 pełnił funkcje prokuratora w Seminarium Duchownym oraz notariusza Kurii Biskupiej w Łucku. W 1927 roku został proboszczem w Rafałówce oraz administratorem w Czartorysku. Od 1930 r. pełnił funkcję kapelana wojskowego w V Brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza, skąd został zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Od 1936 r. był proboszczem w Chołoniewiczach, Wojtkiewiczach i Szumbarze (w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzemieńcu na Wołyniu).

W dniu 29 sierpnia 1939 roku został powołany do Wołyńskiej Brygady Kawalerii jako dziekan-major. Służbę pełnił do zakończenia działań wojennych. Z racji, że jego rodzima parafia znalazła się pod okupacją sowiecką, powrócił do rodzinnego Jędrzejowa. Objął funkcje kapelana Szpitala Powiatowego w Jędrzejowie. Został aresztowany 11 czerwca 1940 roku, w jednym z pierwszych niemieckich aresztowań tworzącej się jędrzejowskiej konspiracji. Trafił do więzienia w Kielcach przy ul. Zamkowej, skąd 15 lipca 1940 roku został skierowany do obozu koncentracyjnego w Oranienburugu (z innej realizacji wynika, że trafił do obozu w Sachsenhausen). 20 grudnia 1940 roku został przeniesiony do obozu w Dachau, do którego kierowano duchownych. Jako ciężko chory inwalida został przeniesiony do obozu w Hartheim na terenie Austrii, gdzie ksiądz Zygmunt Grabowski zginął w komorze gazowej 12.09. 1942 r. Nosił numer obozowy 22630.

Ewa Działowska

zdj. http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0788.htm

Bibliografia:

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0788.htm

https://sbc.org.pl/Content/346564/1A.pdf

https://sbc.org.pl/dlibra/publication/318595/edition/301107/content

http://andreovia.pl/zbrodnie-miasto-jedrzejow

 

Ks. Zygmunt Grabowski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.