Grabowski Zygmunt

Ks. Zygmunt Grabowski (1897-1942) Urodził się 25.08.1897 w Jędrzejowie. Był synem Władysława Grabowskiego (komendanta więzienia w Grodnie) oraz Stefanii z Gołębiowskich. W 1917 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie, następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. W latach 1919 r. studiował w Seminarium Duchownym w Ołyce, diecezji łucko–żytomierskiej. Został wyświęcony na kapłana w roku 1923. … Czytaj dalej Grabowski Zygmunt