Gutowski Władysław

Władysław Gutowski (1922-1943)

Urodził się w 1922 r. w Kielcach. Był uczniem Gimnazjum im. St. Kostki. Został aresztowany wraz z przyjacielem Michałem Hrycukiem, gdy obaj szli na konspiracyjne spotkanie. Został osadzony w kieleckim więzieniu, gdzie był torturowany w śledztwie.  14 grudnia 1943 r. został rozstrzelany w publicznej egzekucji na Herbach. W egzekucji tej rozstrzelano także Michała Hrycuka.

Władysław Gutowski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.