Jeżowski Stanisław

Stanisław Jeżowski ps. „Grabowy”, „Cis” (1901-1944) Urodził się 11 grudnia 1901 roku. Mieszkał w Kielcach przy ul. Szydłówek Górny 6. W czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracji w Armii Krajowej pod pseudonimem „Grabowy” i „Cis”. Pełnił funkcję szefa referatu VI – prasy i propagandy Obwodu AK Opatów. Był redaktorem pisma szkoleniowo-wojskowego „Żołnierz w polu” oraz … Czytaj dalej Jeżowski Stanisław