Jeżowski Stanisław

Stanisław Jeżowski ps. „Grabowy”, „Cis” (1901-1944)

Urodził się 11 grudnia 1901 roku. Mieszkał w Kielcach przy ul. Szydłówek Górny 6. W czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracji w Armii Krajowej pod pseudonimem „Grabowy” i „Cis”. Pełnił funkcję szefa referatu VI – prasy i propagandy Obwodu AK Opatów. Był redaktorem pisma szkoleniowo-wojskowego „Żołnierz w polu” oraz pism : „Naród Polski” i „Biuletyn Informacyjny”. 23 czerwca 1944 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu kieleckim. 6 lipca rozstrzelano go w egzekucji na Stadionie Leśnym pod skocznią. 27 kwietnia 1945 r. został ekshumowany i pochowany na Cmentarzu partyzanckim w Kielcach.