Kowalski Antoni

Ksiądz Antoni Kowalski (1905-1962) Urodził się 8 sierpnia 1905 roku we wsi Zabrodzie k. Radomska. Ukończył szkołę powszechną w Ciężkowicach i gimnazjum  w Radomsku. W 1922 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1927 roku.  Zanim objął probostwo w Tarnawie, był wikarym w Sławkowie, Ogrodzieńcu i Pilicy. W 1933 roku … Czytaj dalej Kowalski Antoni