Kozierowski Eugeniusz

Eugeniusz Kozierowski (1818-1892)

Urodził się w 1818 roku w rejonie kieleckim. Był synem Walentego i Magdaleny z Paszkowskich. Jego ojciec do 1815 r. był wójtem w Suchedniowie, a od 1819 r. pracował w Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach.

Eugeniusz ożenił się z Walerią Rzeczycką. W latach 1837-1840 był eksporterem poczt w Daleszycach. Dzierżawił też wieś Belno. Przed 1848 r. był wójtem gminy Rykoszyn. Od 1848 r. aż do śmierci mieszkał w Strojnowie koło Pierzchnicy. Od 1859 r. był właścicielem dóbr Strojnów.

W czasie powstania styczniowego aktywnie działał w organizacji narodowej. W jego majątku 3 listopada 1863 r. zatrzymał się oddział kawalerii powstańczej pod dowództwem gen. Józefa Hauke-Bosaka i płk. Zygmunta Chmieleńskiego przed bitwą pod Strojnowem. Kozierowski za udział w powstaniu został aresztowany jesienią 1864 r. Więziono go w Chęcinach, a następnie w więzieniu kieleckim, gdzie przebywał od 25 listopada 1864 r. do 22 czerwca 1865 r. Po skazującym wyroku, 8 lat spędził w twierdzy Modlin.

Zmarł 8 grudnia 1892 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pierzchnicy.