Matla Bolesław

Bolesław Matla (1919-1943)

Urodził się w Kielcach w 1919 r. Był harcerzem I Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. Dionizego Czachowskiego przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Jego czterej bracia też byli harcerzami.  Po ukończeniu szóstej klasy gimnazjum kontynuował naukę w szkole technicznej w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej wrócił do Kielc, włączył się do działalności konspiracyjnej w  ZWZ-AK. W listopadzie 1943 r. został aresztowany w domu przy ulicy Piotrkowskiej na skutek donosu konfidentki. W kieleckim więzieniu przebywał do 14 grudnia 1943 r. kiedy to został zabrany i rozstrzelany w publicznej egzekucji na Herbach.

Bolesław Matla upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.