Rak Feliks

Feliks Rak ps. „Irka” (1903-1992) Feliks Rak urodził się 26 maja 1903 r. w Borowcu w gminie Krasocin w powiecie włoszczowskim, jako syn Antoniego i Katarzyny Rak. Pochodził z rodziny chłopskiej o patriotycznych i społecznikowskich tradycjach. Jego dziadek Antoni i stryj matki Karol Pawłowski brali udział w Powstaniu Styczniowym. Ojciec i stryj Feliksa działali w … Czytaj dalej Rak Feliks