Stefański Witold

Witold Stefański (1891-1973) Urodził się 25 lipca 1891 roku w Kielcach. Był synem Gustawa i Aleksandry z Popiołków. Edukację rozpoczął w rosyjskim gimnazjum państwowym w Pińczowie. Po udziale w strajku szkolnym przeniósł się do Szkoły Handlowej w Kielcach, gdzie językiem wykładowym był język polski. Wkrótce po zakończeniu nauki w szkole średniej został aresztowany przez władze … Czytaj dalej Stefański Witold