Wielopolski Zygmunt

Zygmunt Wielopolski ps. „Wiesław” (1901-1971) Urodził się 10 lipca 1901 r. w Chrobrzu w powiecie pińczowskim. Był pierworodnym synem Aleksandra Erwina hr. Wielopolskiego i Zofii hr. Broel-Plater. Nie znamy szczegółów dotyczących dzieciństwa młodego Zygmunta. Możliwe, że jego pierwsze nauczanie odbywało się w domu przy udziale prywatnych nauczycieli. Następnie kształcił się w jednym z gimnazjów w … Czytaj dalej Wielopolski Zygmunt