Codzienność robotników na Kielecczyźnie w II RP

Życie robotników w II RP na Ziemi Kieleckiej nie należało do najłatwiejszych. Przedstawiciele warstwy robotniczej zarabiali zazwyczaj najmniej spośród innych zawodów. Bardzo często ich płace były zaniżane przez przedsiębiorców. Wielodzietna rodzina robotnicza żyła w złych warunkach. Ich mieszkania były zazwyczaj jednoizbowe i nie przekraczały 30 metrów kwadratowych. Większość pensji robotników pochłaniała żywność. Przedstawiciele tej warstwy … Czytaj dalej Codzienność robotników na Kielecczyźnie w II RP