COP a województwo kieleckie

Koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego, realizowana u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej była rozwinięciem założeń programowych, strategicznych i przestrzennych zapoczątkowanych przez władze wojskowe w latach 1921 – 1922. Geneza COP – u łączy się z koncepcją tzw. trójkąta bezpieczeństwa. Wysunął ją w roku 1921 minister spraw wojskowych Kazimierz Sosnkowski. U podstaw tej idei znalazła się myśl zrodzona w … Czytaj dalej COP a województwo kieleckie