1 VIII 1914

W więzieniu pracuje 41 strażników, w tym dwie strażniczki. Pensje: naczelnik –1200 srebrnych rubli, pomocnik – 700, II pomocnik – 600, pisarz – 300, lekarz – 350, felczer – 200, kapelan – 125, nauczyciel – 150, starszy strażnik – 300, inni strażnicy – 240.