1752

Bp Załuski dobudował szkołę jeździecką powyżej wschodniego skrzydła stajni. Był to budynek murowany, piętrowy, z dużą halą ćwiczebną.