1789

Ustawa Sejmu Wielkiego o zajęciu dóbr biskupstwa krakowskiego przez administrację państwa (biskupstwo otrzymało 100 000 zł rocznie odszkodowania). Zamek wraz z całą budową przeszedł pod zarząd państwowy, a Kielce przestały być miastem prywatnym. Zmiana stosunków własnościowych spowodowała, że przypałacowa zabudowa, a więc także stajnie, wozownie, kuźnia i ekonomia, nie pełniły już swoich funkcji i opuszczone, ulegały powolnej dewastacji.