1794–1795

W budynkach przejściowo stacjonują oddziały obcych wojsk przeciągających przez Kielce w okresie powstania kościuszkowskiego i trzeciego rozbioru.