1830–1860

W okresie międzypowstaniowym wykorzystywano aresztantów do sprzątania ulic miasta dwa razy w tygodniu. Za tę pracę otrzymywali niewielkie wynagrodzenie.