1850

Naczelnik Franciszek Maternicki zorganizował szkołę dla małoletnich przestępców, co było ewenementem na skalę całego zaboru rosyjskiego. Zarządzono naukę czytania, pisania i rachunków. Była to jedyna taka szkoła w guberni radomskiej. Przysyłano do niej małoletnich przestępców z Radomia, Sandomierza i Chęcin.