1980/1981

Przeniesienie Aresztu Śledczego z ulicy Zamkowej do nowych budynków na Piaskach. Do końca na ul. Zamkowej przebywali więźniowie polityczni i skazani za przestępstwa pospolite.