24 IX 1816

Namiestnik Józef Zajączek wydał dekret o zlokalizowaniu w Kielcach siedziby województwa krakowskiego. Przeniesione zostały wszystkie instytucje urzędowe, a także więzienie, gdzie znajdowało się 104 aresztantów. Z powodu nieprzystosowanych jeszcze budynków aresztanci zostali na razie odesłani do Chęcin.