24 IX 1948

Egzekucja A. Życińskiego ps. Wilczur, K. Łoniewskiego ps. Lew, Cz. Spadły ps. Mały, J. Figarskiego ps. Śmiały.