26 II 1940

Na terenie Stadionu żandarmi rozstrzelali 14 Polaków z więzienia w Kielcach, w tym: Jana Kuca, Juliana Szarka, Andrzeja Zagórskiego. Miejsce egzekucji upamiętniono pomnikiem.