Adamczyk Ryszard

Ryszard Adamczyk (1921-1942)

Urodził się 16 stycznia 1921 r. w Kielcach. Był uczniem Gimnazjum J. Śniadeckiego, członkiem I Kieleckiej Drużyny Harcerskiej. Po 1939 r. przechowywał w swoim domu sztandar drużyny i prowadził drużynę w tajnym hufcu harcerskim w Kielcach. Od 1940 r. podjął naukę na tajnych kompletach. Wyróżniał się w akcjach sabotażowych i zbieraniu informacji dla wywiadu ZWZ. W końcu czerwca i w lipcu 1941 r.  uczestniczył w małym sabotażu. Po akcji malowania żółwi, symbolizujących powolność w pracy dla okupanta, został aresztowany przez gestapo 12 listopada 1941 r. Razem z nim aresztowano 5 innych uczestników malowania żółwi, m.in. Henryka Firleja, Jerzego Chłopka i Tadeusza Zawiszę. Wszystkich po krótkim przesłuchaniu w więzieniu kieleckim Niemcy wywieźli do obozu w Auschwitz. Miał numer obozowy 22 991. Został zamordowany 30 czerwca 1942 r. Według oficjalnego pisma z obozu śmierć nastąpiła na skutek „zachorowania na dur brzuszny”. Odznaczony pośmiertnie Rozetą-Mieczami do Krzyża Zasługi ZHP.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ryszard Adamczyk upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.