Bąk Władysław

 

Władysław Bąk ps. „Zemsta” (1915-1943)

Urodził się 22 września 1915 roku w Kielcach. Był synem Stanisława i Ewy Gorzałkowskiej. Z zawodu był fryzjerem i mieszkał przy ul. Wapiennikowej 8 w Kielcach. Przed 1939 r. służył w Korpusie Ochrony Pogranicza w Tarnopolu i Czortkowie. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Zbiegł z niewoli sowieckiej. Od 1940 r. był żołnierzem ZWZ-AK o pseudonimie „Zemsta”. 5 lipca 1943 r. został aresztowany pod zarzutem bycia oficerem Wojska Polskiego. Po udowodnieniu, że był tylko szeregowym został zwolniony po miesiącu. Po „wpadce” w zakładzie „Społem” został ponownie aresztowany przez Gestapo 14 października 1943 r. Zabrano go z domu przy ul. Wapiennikowej pod zarzutem strzyżenia i golenia partyzantów oraz posiadania gazetki sowieckiej. Po osadzeniu w więzieniu kieleckim był katowany, przez tydzień leżał nieprzytomny w szpitalu. 14 grudnia 1943 roku został zabrany z więzienia i rozstrzelany w publicznej egzekucji za stacją kolejową Kielce Herbskie przy ul. Częstochowskiej. Po wojnie został ekshumowany i pochowany na cmentarzu partyzanckim w Kielcach.

Władysław Bąk upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.