Bernard Zofia

Zofia Bernard (1863-1932)

Urodziła się 25 marca 1863 roku w Radkowicach w powiecie kieleckim. Była córką Piotra Kwiecińskiego. Wraz z mężem Józefem Bernardem, rzemieślnikiem, prowadziła drobne gospodarstwo chłopskie. Od 1905 r. obydwoje byli sympatykami Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1906 r. członkami PPS. W maju 1906 r. przyjaciel Bernardów – Józef Pobocha „Frater” (intendent bojowy OB CB PPS, konduktor Kolei Nadwiślańskiej) założył w ich domu w Radkowicach jeden z centralnych składów broni. Był on przygotowywany dla potrzeb antycarskiego powstania zbrojnego PPS. Policja odnalazła skład broni, ale Józef Bernard w czasie rewizji uciekł i ukrył się w lesie. Zofię aresztowano i osadzono w więzieniu kieleckim. W 1908 r. została zwolniona. Po tym oboje przekroczyli nielegalnie granicę i zamieszkali w Krakowie. W 1918 r. Zofia wróciła z chorym mężem do Kielc. W 1931 roku została odznaczona Krzyżem Niepodległości. Zmarła w czerwcu 1932 roku w Kielcach.