Bilski Ludwik

Ludwik Bilski ps. „Lanca” (1916-1948)

Urodził się 20 stycznia 1916 r. w Milicy w gminie Bliżyn (obecnie dzielnica Skarżyska-Kamiennej). Był synem Władysława i Władysławy z Kurowskich. W czasie okupacji niemieckiej działał w Armii Krajowej w stopniu plutonowego. 27 grudnia 1945 r. został aresztowany przez UB w Skarżysku-Kamiennej. Wyrokiem Sądu Wojskowego w Kielcach został skazany na 4 lata. Osadzono go w więzieniu kieleckim. 27 października 1947 r. w czasie pracy w cegielni udało mu się uciec wraz z Stefanem Rzepą i Antonim Krzysztofikiem. Po ucieczce powrócił w okolice Skarżyska i przystąpił do konspiracji antykomunistycznej w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Należał do placówki kierowanej przez Mieczysława Siudka ps. „Dąbek”.  Po jego śmierci sam objął dowództwo nad grupą. Pod koniec stycznia 1948 r. placówka została rozbita przez UB. Po walce „Lanca” został ujęty i aresztowany. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na sesji wyjazdowej w Skarżysku 6 marca 1948 r. skazał Ludwika Bilskiego na karę śmierci, pozbawienie praw obywatelskich i honorowych oraz na utratę majątku. Wyrok wykonano 19 marca 1948 roku o godz. 16.00 w więzieniu kieleckim. Prawdopodobne jest też, że „Lance” wywieziono i zamordowano w lesie w Zgórsku. Miejsca pochówku nie znamy do dziś.