Bińkowski Michał

Michał Bińkowski (1880-1907)

Urodził się w 1880 roku. Pochodził z rodziny chłopskiej zamieszkałej w guberni kieleckiej. Od 1906 r. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i Organizacji Techniczno-Bojowej PPS w Kielcach. Uczestniczył w akcjach bojowych, m.in. na sklep monopolowy w Gnojnie 22 marca 1906 r. Gdy z niej wracał, został ujęty wraz z W. Pohoreckim. Był więziony w Kielcach i w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej. Skazany został na karę śmierci i powieszony 2 stycznia 1907 roku na stokach Cytadeli.