Bularska Maria

Maria Bularska (1896-1966)

Urodziła się 5 października 1896 roku w Kielcach. Była córką Teofila i Józefy Świeżewskich. Przed wojną mieszkała razem z mężem dr Janem Bularskim, naczelnym lekarzem garnizonu kieleckiego, przy ulicy Kapitulnej w Kielcach.

Po wybuchu II wojny światowej razem z mężem rozpoczęła działalność konspiracyjną. Należała do Związku Walki Zbrojnej, a później działała w Armii Krajowej. Wspólnie udzielali pomocy potrzebującym i osobom ukrywającym się przed gestapo, wydawali fałszywe dokumenty, kolportowali tajną prasę. W ich mieszkaniu przy ul. Kapitulnej odbywało się tajne nauczanie. Po otwarciu szpitala PCK była jedną z pierwszych kielczanek, które ochotniczo pracowały tam jako personel pomocniczy.

Maria Bularska z mężem dr Janem Bularskim

15 października 1943 r. została aresztowana przez Gestapo razem z mężem i najmłodszą córką Barbarą, która miała 12 lat. Osadzono ich w więzieniu kieleckim. Jana Bularskiego rozstrzelano 24 października w egzekucji na Słowiku pod Kielcami, córkę, po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu zwolniono. Maria została wywieziona do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz transportem z 19 grudnia 1943 r. Miała numer więźniarski 72292. Udało jej się przeżyć obóz.

20 marca 1945 r. powróciła do Kielc. Po wojnie pracowała w szpitalu miejskim przy ulicy Kościuszki. Zmarła 23 października 1966 roku i została pochowana na Cmentarzu Starym w Kielcach.