Charzewski Bolesław

Ksiądz Bolesław Charzewski (1909-1980)

Urodził się 11 stycznia 1909 roku w Opatowcu nad Wisłą. Syn Jana i Honoraty z d. Orłowska. Ukończył szkołę powszechną w Opatowcu. Od 1922 r. kontynuował naukę w II Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1930 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1931-1936. 6 czerwca 1936 z rąk bp Augustyna Łosińskiego przyjął święcenia kapłańskie. Jako neoprezbiter pracował w Stopnicy. W 1937 r. został przeniesiony do Chmielnika, skąd następnego roku skierowano go do Sławkowa. 1 lutego 1939 rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w Bielinach. 27 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i brał udział w wojnie obronnej. Był kapelanem obrony Kowla. Po przegranej kampanii powrócił do Bielin. 13 kwietnia 1941 r. został tam aresztowany przez Gestapo. Jego uwięzienie związane było ze sprawą ukrycia w obrębie kościoła rkm-u.  Na skutek donosu Stanisława Okólskiego (współpracującego z agentem Gestapo F. Wittkiem) żandarmi kieleccy dokonali aresztowania 14 osób z Bielin, w tym ks. B. Charzewskiego i proboszcza parafii w Bielinach ks. Feliksa Nowackiego. Po krótkich badaniach wszystkich umieszczono w więzieniu kieleckim. 23 maja 1941 r. ksiądz został wysłany w transporcie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Dostał numer 15853.

5 czerwca 1941 r. został przewieziony do obozu w Dachau (nr 30280). Chociaż chorował na malarię przeżył obóz i 29 kwietnia 1945 r. odzyskał wolność. Po opuszczeniu obozu został zmobilizowany i przydzielony na kapelana przy II Korpusie Wojska Polskiego. Pełnił obowiązki kapelana przy Centrum Wyszkolenia Oficerów we Włoszech, skąd został przeniesiony do Anglii jako kapelan obozu oficerskiego. Po demobilizacji w 1949 r. objął opieką duszpasterską Polaków osiedlających się w Walii. Zamieszkał w Lampeter. 25 stycznia 1967 został przydzielony do posługi duszpasterskiej w Leicester.15 października 1971 został kapelanem papieża Pawła VI. Zmarł 6 lipca 1980 roku w Lampeter . Pochowany został w Opatowcu.

 

 

Źr. Ks. T. Gocel , Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej 1939-1945, Kielce 2012 ; Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą, Słownik biograficzny. T. II, Lublin 2011.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.