Chmurzyński Jan

Jan Chmurzyński (1923-1943)

Urodził się w 1923 r. W czasie wojny uczęszczał na komplety tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej. Był  zaprzysiężonym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej. W 1943 r. został przymusowo wcielony do  niemieckiej służby budowlanej. Został zabrany przez gestapo z koszar Baudienstu w październiku 1943 r. w czasie akcji aresztowań członków kieleckiego Ruchu Oporu. Przez kilka tygodni torturowano go w kieleckim więzieniu. Został rozstrzelany  18 listopada 1943 r. w czasie publicznej egzekucji przy ul. Urzędniczej.  W listopadzie 1941 r. w obozie w Auschwitz zginął w egzekucji jego brat Wacław, a w  czerwcu 1942 r. w obozie Neuengamme został zastrzelony drugi z braci – Stefan.

Jan Chmurzyński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.