Czerwiński Czesław

Czesław Czerwiński (1901-1941)

Urodził się 27 czerwca 1901 roku w Pińczowie. Z zawodu był nauczycielem.

Przed II wojną światową pełnił stanowisko wicedyrektora w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Kielcach (od 1935 r. Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich).

W czasie okupacji był dyrektorem w Prywatnej Szkole Handlowej i pracował jako nauczyciel w Prywatnej Szkole Krawieckiej Zawodowej w Kielcach.

Prowadził działalność konspiracyjną. Został aresztowany przez Gestapo 9-10 lutego 1941 r. w akcji wymierzonej w struktury kieleckiego ZWZ. Osadzono go w więzieniu przy ul. Zamkowej. 5 kwietnia 1941 r. został wywieziony w transporcie do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Miał numer więźniarski 13171. Czesław Czerwiński zginął w obozie w 1941 roku.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Czesław Czerwiński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.