Dziewięcki Julian

Julian Dziewięcki (1883-1925)

Urodził się 10 września 1883 roku w Kielcach. Z zawodu był szewcem. W 1904 r. wraz z bratem Michałem wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był członkiem Lokalnego Komitetu Robotniczego PPS, LKR PPS Frakcja Rewolucyjna oraz Okręgowego Komitetu Wyborczego PPS Fr. Rew. w Kielcach. W jego mieszkaniu przechowywano skład broni i wydawnictwa partyjne PPS. W czerwcu 1909 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu kieleckim. 3 grudnia 1911 r. wyrokiem Warszawskiej Izby Sądowej skazano go na dożywotnie zesłanie do guberni syberyjskich. W 1913 r. uciekł z zesłania. W 1918 r. wrócił do Polski. Był członkiem i organizatorem KPRP (Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) i KPP (Komunistyczna Partia Polski) w Kielcach. W 1922 r. został uwięziony we Wronkach za działalność rewolucyjną. Po wyjściu z więzienia zmarł w 1925 roku w Kielcach. W 1931 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości.