Glica Józef

Józef Glica ps. „Lisica” (1919-1950)

Urodził się 17 marca 1919 roku w miejscowości  Ossala, obecnie gmina Osiek w powiecie staszowskim. Był najmłodszym synem Jana i Katarzyny z domu Łyczak. Rodzice zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W Ossali ukończył siedmioklasową szkołę powszechną.

Po wybuchu wojny pozostał przy rodzicach. Dość szybko związał się z podziemiem niepodległościowym. Od 1942 lub 1943 r. był żołnierzem Armii Krajowej. Służył w placówce Tursko Wielkie (Podobwód AK Osiek, Obwód AK Sandomierz). W konspiracji posługiwał się pseudonimem „Lisica”. Wziął udział w szkoleniu wojskowym. Uczestniczył w ochronie zrzutów,  w akcjach uwalniania więźniów oraz zajmował się przechowywaniem i ukrywaniem broni. W lipcu 1944 r. w Obwodzie AK Sandomierz rozpoczęto przygotowania do akcji „Burza”, wydane zostały szczegółowe rozkazy o mobilizacji i koncentracji dla poszczególnych podobwodów i placówek. „Lisica” i żołnierze z placówki AK Tursko Wielkie weszli w skład 9. kompanii III batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów AK, dowodzonej przez Tadeusza Kolatorowicza „Kruka”. Podczas „Burzy” kpr. Glica należał do załogi ręcznego karabinu maszynowego „Bren”.

Tak w 1948 r. opisał swój udział w walkach w czasie akcji „Burza”: „Gdy stawiłem się na wskazane przez Andrzeja Sowę miejsce, to jest do grupy Tadeusza Kolatorowicza „Kruka”, tam zostałem przyjęty i otrzymałem RKM angielski »Bren«. Następnie całą grupą przerzuciliśmy się na pogranicze powiatu stopnickiego i opatowskiego, gdzie został utworzony tak zwany 2. pułk piechoty Legionów, dowództwo nad którym to pułkiem objął Antoni Wiktorowski „Kruk”. Pułk nasz następnie przeszedł w kierunku Warszawy, tak bynajmniej zawnioskowaliśmy, poprzez powiat kielecki koło Bodzentyna i zatrzymał się w powiecie koneckim koło wsi Miedzierza, gdzie stoczył walkę z Niemcami (13 września 1944 r.). W październiku 1944 r. wróciliśmy na teren powiatów włoszczowskiego i pińczowskiego. (…) w listopadzie 1944 r. z pułku tego zostałem zwolniony”.

Kilkutygodniowy okres po rozformowaniu jednostki  spędził „na melinie” koło Bodzentyna. Do Ossali  wrócił dopiero w styczniu 1945 r. Zajął się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa. Prawdopodobnie nie zaangażował się w działalność drugiej konspiracji. Jednak bardzo krytycznie oceniał kierunek zmian zachodzących w kraju.

16 lutego 1948 r. funkcjonariusze MO  na skutek donosów przeszukali gospodarstwo Galicy. Znaleźli karabin „Mauser”, karabin maszynowy, amunicję oraz dokumenty szkoleniowe z okresu okupacji niemieckiej. Materiały te stały się podstawą zatrzymania oraz wszczęcia śledztwa. Został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 4 § 1 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. Sprawa była prowadzona przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu, Wojskową Prokuraturę Rejonową oraz Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach. Bardzo szybko z milicji sprawa trafiła do sandomierskiego UB, który zdecydował o osadzeniu Glicy w więzieniu w Sandomierzu. 18 marca 1948 r. śledztwo zakończono i przygotowano akt oskarżenia.  Proces odbył się 21 kwietnia 1948 r. w Kielcach bez udziału prokuratora. Józef Glica został skazany na sześć lat pozbawienia wolności.

Karę odbywał w więzieniu w Kielcach i w obozie pracy więźniów w Goleniowie pod Szczecinem. Mimo próśb o ułaskawienie, listu rodziców oraz wstawiennictwa mieszkańców rodzinnej Ossali, najwyższe władze nie zdecydowały się na darowanie orzeczonej kary. Szczególnie przejmująca była prośba o ułaskawienie z kwietnia 1948 r., w którym zwrócił się on do Bolesława Bieruta o łaskę ze względu na poważne problemy zdrowotne z płucami oraz na ciężkie warunki pobytu w kieleckim więzieniu. Dwa lata później, w kwietniu 1950 r. trafił do szczecińskiego szpitala więziennego. Zmarł w nim trzy miesiące później na gruźlicę. W momencie śmierci miał 31 lat. Do dziś nie wiadomo, gdzie ostatecznie spoczęły szczątki żołnierza AK.

Artur Szlufik

Źródło: Robert Piwko, Józef Glica – „zwolniony” z więzienia z powodu śmierci. https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/96276,Jozef-Glica-zwolniony-z-wiezienia-z-powodu-smierci.html?fbclid=IwAR3lp2xav5IDoxA3zNYKGiFZ_DsWuIAES8d0Ciih4wep2jklfWsQXjkDmyU

Józef Glica upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.