Gola-Sucher Lejb

Lejb Gola-Sucher (1886-bd)

Urodził się 13 maja 1886 roku w Chęcinach. Pracował jako rzeźnik. W 1906 r. zorganizował w Chęcinach koło Żydowskiej Organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej. Przechowywał magazyn broni Organizacji Techniczno-Bojowej i Organizacji Bojowej PPS oraz magazyn druków partyjnych PPS. Był agitatorem PPS wśród rzemieślniczych grup ludności żydowskiej. W grudniu 1906 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach i Chęcinach. W 1909 r. skazany został na 3 lata zesłania do guberni jenisejskiej. W 1911 r. powrócił do kraju. W okresie międzywojennym mieszkał w Opatowie. W 1937 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Zmarł po 1937 r. Dokładna data jego śmierci jest nieznana.