Gorgosz Jerzy

Jerzy Gorgosz ps. “Orkan” (1912-1943)

Urodził się 3 lutego 1912 r. w Przeworsku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był podharcmistrzem. W czasie wojny zamieszkał z rodziną w Chmielniku. Był członkiem komórki wywiadu Związku Walki Zbrojnej, miał pseudonim „Orkan”. W 1942 r. komórka ta przekształciła się w Grupę Szturmową Szarych Szeregów, rozpracowującą agenturę gestapo. Członkowie jego grupy jako minerzy we wrześniu 1943 r. weszli w skład oddziału M. Sołtysiaka „Barabasza”. Aresztowany pod koniec 1943 r. we własnym mieszkaniu został przewieziony do kieleckiego więzienia, gdzie został poddany brutalnemu śledztwu. Nikogo nie zdradził. Został rozstrzelany 25 listopada 1943 r. w lesie pod Lisowem.

Jerzy Gorgosz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.