Gromko Bolesław

Ksiądz Bolesław Gromko (1908-1941)

Urodził się 25 kwietnia 1908 r. w Grodziszczanach. Po uzyskaniu święceń kapłańskich 29 maja 1938 r  rozpoczął pracę  z kielecką młodzieżą w oratorium salezjańskim przy kościele św. Krzyż. Prowadził aktywną działalność duszpasterską, działał w harcerstwie, prawdopodobnie był w konspiracji.  Aresztowany 10 lutego 1941 został osadzony w kieleckim więzieniu  i  5 kwietnia wysłany transportem do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Miał numer obozowy 13172.  Prawdopodobnie już 24 kwietnia przeniesiony został do KL Neuengamme niedaleko Hamburga, gdzie został rozstrzelany 29 grudnia 1941 roku.

Bolesław Gromko upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.