Hempel Kazimierz

Kazimierz Hempel ps. “Cedro”, “Marek”, “Edward” (1896-1941)

Urodził się w 1896 r. w Czeladzi w powiecie będzińskim. Do szkoły średniej uczęszczał w Kielcach. Do 1934 r. był właścicielem majątku w Wolicy koło Chęcin i pobliskich zakładów wapienniczych. Działał aktywnie w BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), a także w chęcińskim Związku Strzeleckim. W 1934 r. został burmistrzem Chęcin. Na przełomie października i listopada 1939 r. pod ps. „Cedro” został III Zastępcą Komendanta Okręgu Organizacji Orła Białego w Kielcach. W stopniu kapitana pod pseudonimami: „Marek”, „Edward” objął funkcję Szefa Oddziału Zaopatrzenia Komendy Okręgu Kielce SZP (przełom 1939/1940 r.). Od jesieni 1939 r. do kwietnia 1940 r. był komendantem Obwodu Kielce SZP-ZWZ (Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej). Jesienią 1940 r. został aresztowany przez gestapo. W czasie przesłuchań był tak okrutnie torturowany, że zmasakrowanego nie poznał jego własny syn Jerzy umieszczony w więzieniu kieleckim w tej samej celi. Obydwóch wywieziono do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Kazimierz Hempel został zarejestrowany 30 lipca 1941 r. pod numerem 19 055. Zginął w obozie 4 grudnia 1941 r. Miał 45 lat.

Kazimierz Hempel upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.